PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1355-EDD/22

Pozemky k.ú. Javoříčko

Detailní popis:

Nabízíme pozemky v atraktivní turistické oblasti o celkové výměře 1391 mm2 na v místní části Javoříčko obce Luká na Litovelsku, poblíž Bouzova, asi 1 km od Javoříčských jeskyní. Pozemek leží přibližně 30 kilometrů od Olomouce a 15 kilometrů od Litovle.
Obec Luká i její části leží ve zvlněné krajině na rozhraní české Vysočiny a Západních Karpat. V části území se nachází státní přírodní rezervace Špraněk, jedná se o krasové území s rozsáhlou soustavou Javořičských jeskyní. Obec Javoříčko má díky pohnuté historii z konce 2. světové války statut významného památného místa ČR.

V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě mimo centrální ČOV, ve 4 km vzdálené obci Luká je základní občanská vybavenost (obecní úřad, obchod se smíšeným zbožím, restaurace, knihovna, kostel, základní a mateřská škola, dům s pečovatelskou službou). Další občanská vybavenost v Bouzově, Litovli a Konici. Místní část napojena na autobusovou dopravou na okolní obce a města.

Pozemek parc. č. 42/4 o celkové výměře 330 mm2 je dle územního plánu zastavitelnou plochou určenou k bydlení v rodinných domech venkovského typu (Bv). Koeficient zastavitelnosti pak činí 20 %, lze zde vybudouvat dvoupodlažní objekt se šikmou střechou. Pozemek je nepravidelného tvaru, který má rozměry v nejširší částí cca 20 m nejdále od silnice, v nejužší části cca 9 m, boční strany pozemku jsou rozměrů cca 19 m a 21 m.

Na jižní hranici pozemku cca 2 m od hranice s veřejným pozemkem je umístěna stožárová trafostanice. K této stanici přivedeno vedení VN 22 kV, z trafostanice pokračuje vedení NN 240 V. Ochranné pásmo zasahuje na pozemek do vzdálenosti cca 6 m. Při celkové hloubce pozemku cca 20 m zbývá dostatečný prostor pro umístění rezidenčního objektu.

V současné době pozemky bezplatně užívá za účelem provozování zemědělské prvovýroby a činností souvisejících (pěstování plodin, chov skotu atd.) společnost ÚSOVSKO EKO s.r.o.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1355-EDD/22


Nejnižší podání: 750.000,- Kč

Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 200.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.