PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Id. 1/2 RD Třebotov, č.p. 77

Detailní popis:

Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na rodinném domě s pozemky, nemovitost se nachází v obci Třebotov, která leží asi 20 km jihozápadně od centra Prahy a 10 km od sjezdu z D0 exit 10. Jedná se o obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou patřící pod obec s rozšířenou působností – Černošice. Dražené nemovitosti jsou situovány v centru obce v ulici U rybníka mezi místním rybníkem a tvrzí Třebotov. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. St. 2 o celkové výměře 531 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je přízemní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem postavený pravděpodobně po I. světové válce se zanedbanou údržbou ke kompletní nákladné rekonstrukci nebo asanaci. A dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 131 - zahrada o celkové výměře 760 m2 a parc. č. 132 - zahrada o celkové výměře 615 m2.


Místo konání:

Důležité Informace:Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.