PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Movitosti / 1331-EDD/21

Suché kluziště

Detailní popis:

Předmětem dražby je 245 ks speciálních polymerových desek o rozměru 2 x 1 m, ze kterých je možno sestavit plochu o velikosti 490 m2 (14 x 35 m) nebo několik menších ploch. Tloušťka desek je 15 mm. Desky se spojují na pero a drážku a stabilizují se ze spodní strany svorníkem tvaru U z nerezové oceli. Ledové kluziště bez ledu, bez náročného chlazení. Plochu tvoří kluzné desky ze speciálního plastu, bruslení na umělém kluzišti lze srovnat s bruslením na ledu. Lze provozovat celoročně, provoz není závislý na ročním období, není omezen silným mrazem, nebo vysokými letními teplotami, ani není závislý na energeticky velmi náročném chlazení. Pro lepší skluz je možno aplikovat postřik velmi tenké vrstvy speciální emulze. Kluziště je možno dovybavit mantinely, brankami, umělým osvětlením. Kluziště se může provozovat venku, ale i v hale, nebo jiných uzavřených prostorách. Poznámka: K draženému kluzišti je možno přikoupit mantinely a pódium, které lze použít i samostatně. Mantinely např. pro zimní ledové plochy a pódium pro různé kulturní, nebo sportovní akce. Tyto nejsou předmětem dražby. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.Navrhovatel: Ing. Roman Světlý


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/271

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1331-EDD/21


Nejnižší podání: 317.000,- Kč

Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 90.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.