PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1287-DD/21

Stavební parcela D10 o výměře 810 m2, Veselí nad Moravou - Hutník

Detailní popis:

Atraktivní stavební parcela D10 se nachází ve městě Veselí nad Moravou, lokalita pro výstavbu rodinných domů „Hutník“ na východním okraji města. Podmínky zástavby v této lokalitě jsou specifikovány v Územní studii – Území pro výstavbu rodinných domů Hutník.
Parcela zahrnuje pozemky parc. č. 4647/229 o výměře 571 m2, parc. č. 4647/250 o výměře 239 m2, které tvoří stavební místo o celkové výměře 810 m2.

Veřejnou infrastrukturu se zavázalo vybudovat Město Veselí nad Moravou, a to v následujícím rozsahu:
a) dopravní infrastruktura: výstavba nových pozemních komunikací, parkovacích pásů (mající povahu veřejného parkovacího místa) a příjezdových ploch k jednotlivým rodinným domům (o šířce cca 3,5 m)k hraně předmětného pozemku;
b) technická infrastruktura: vodovodní řád, kanalizační řád, plynovodní řád a kabelové rozvody nízkého napětí (NN), HDPE chránička pro optický kabel, včetně přípojek technické infrastruktury k hraně předmětného pozemku s výjimkou vodovodní přípojky a HDPE chráničky, a dále veřejné osvětlení;
c) sadové úpravy: výsadba zeleně, trávníků, keřů a stromů na předmětných pozemcích.

Cena dosažená vydražením: 2.200.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.