PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1280-EDD/21

Id. 1/2 na pozemku parc. č. 3307/45, k.ú. Ludgeřovice

Detailní popis:

Soubor věcí nemovitých je prodáván pod názvem „Id. 1/2 na pozemku parc. č. 3307/45, k.ú. Ludgeřovice“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 3307/45 o výměře 1 374 m2, druh orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond Vše zapsáno pro katastrální území Ludgeřovice, obec Ludgeřovice, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

Nemovité věci jsou umístěny v obci Ludgeřovice, mimo zastavěnou oblast obce. Pozemek parc. č. 3307/45 v k.ú. Ludgeřovice je využíván jako zemědělská půda, dle územního plánu je pozemek umístěn v ploše dopravní infrastruktury silniční.


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/227

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1280-EDD/21


Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Minimální příhoz: 2.000,- Kč

Dražební jistota: 30.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.