PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Objekt občanské vybavenosti Chomutov

Detailní popis:

Budova občanské vybavenosti č.p. 5689 je situována po pravé straně ulice Beethovenovy asi 1,5 km od středu města Chomutov. Jedná se o bývalou „Ubytovnu KORD u nemocnice v Chomutově“ se 48 pokoji. Budova je napojena na stávající vodovodní řád procházející celým areálem. Splaškové a dešťové vody jsou též svedeny do veřejné kanalizace v areálu, přípojka elektro je provedena z kabelové trasy vedoucí podél objektu. Nosná ocelová konstrukce systému KORD je ocelový skelet, tvořený uzavřenými sloupy, vodorovnou konstrukcí s plnostěnnými a příhradovými nosníky a obvodovým pláštěm na konzolách. Celý systém je zavětrován svisle diagonálními prvky. Okna jsou hliníková nebo dřevo hliníková, zasklená izolačním dvojsklem. Střecha je plochá, jednoplášťová s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Příčky jsou zděné. V budově jsou v přízemí podlahy převážně z keramických dlažeb, v patře jsou pak buď keramické dlažby, či betonové podlahy opatřené nátěrem či povlaky PVC event. lepené koberce, vytápění je deskovými radiátory. Objekt není v současné době vytápěn. Je opatřen vnitřní počítačovou sítí, požárním vodovodem (s hydranty D25 s požární výzbrojí v ocelových skříňkách umístěných ve všech podlažích u schodiště) a zabezpečovacím systémem proti vniknutí nežádoucích osob. Objekt je napojen kabelem AYKY ze stávající zděné trafostanice z areálu nemocnice. Teplá voda je přiváděna z výměníkové stanice topným kanálem. Jedná se o budovu využitelnou ke komerčním účelům. Původně sloužila jako ubytovna pro dělníky při výstavbě areálu nemocnice, po ukončení výstavby byly provedeny stavební úpravy a dispoziční změny uvnitř budovy a budova sloužila k administrativním účelům (kanceláře). Od roku 2002 byla budova užívána pro služby a administrativu mj. PČR a Statutární město Chomutov, částečně též pro skladování. V současné době budova není využívána. Na dražený objekt bylo vydáno v 12/2018 stavební povolení na rekonstrukci – stavební úpravy administrativní budovy za účelem zřízení ubytovacího zařízení. Příjezd k nemovitosti je po pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje. Poloha nemovitosti je dobrá, příjezd po zpevněné, dostatečně kapacitní komunikaci, situováno na okraji souvislé zástavby města s velmi dobrou infrastrukturou a v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací a přechodu do Německa.


Navrhovatel: Apartmány Chomutov, s.r.o.


Místo konání:
https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/181

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.