PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Pozemky, k.ú. Nemochovice

Detailní popis:

Obec Nemochovice na trase silnice I/50 Uherské Hradiště – Brno, asi 3 km severně od obce Brankovice. Jedná se převážně o zemědělské pozemky užívané jako „orná půda” situované v katastru celé obce. Část pozemků je vedena jako ostatní plocha, v užívání ostatní komunikace jsou začleněny do obhospodařovaných lánu a tvořily pravděpodobně přístupové polní cesty. Pozemky p.č. 4239/44 až p.č. 4239/158 vedené jako ostatní plochy a jsou součástí areálu zemědělského družstva a jsou určeny k zástavbě (průmyslová zóna). Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/174

Důležité Informace:


Připravovaný datum konání: 17. prosince 2020 11:00

Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč

Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Dražební jistota: 450.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.