PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Pozemky zaps. na LV 678, k.ú. Syrovín

Detailní popis:

Předmětem dražby je 8 pozemků ve vlastnictví dlužnice zaps. na LV 678, k.ú. Syrovín. Obec Syrovín leží na trase Staré Město – Bzenec na hranici Zlínského a Jihomoravského kraje asi 6 km severně od Bzence. Jedná se o 4 zemědělské pozemky vedené jako orná půda užívané k zemědělské prvovýrobě ve stávajících obhospodařovaných lánech a o 4 pozemky vedené jako lesní s lesními porosty v trati „Kopaniny“. Všechny pozemky jsou bez závad z hlediska SÚP určeny pouze k zemědělskému využití.


Navrhovatel: Ing. Petr Janíček, DiS, MBA, LL.M.


Místo konání:
v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.