PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 na pozemcích, k. ú. Všeruby u Kdyně

Detailní popis:

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 na pozemcích, k. ú. Všeruby u Kdyně a jsou tvořeny těmito nemovitostmi: ? podíl ve výši id. 1/8 na pozemku 14/1 o výměře 1.592 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha ? podíl ve výši id. 1/8 na pozemku 14/2 o výměře 1.354 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond ? podíl ve výši id. 1/8 na pozemku 1415 o výměře 213 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha to vše zapsáno na LV č. 374 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Všeruby u Kdyně, obec Všeruby a okres Domažlice. Pozemky po levé straně silnice při vjezdu do obce od Kdyně mezi silnicí a Všerubským rybníkem. Pozemek p.č. 14/2 o výměře 1354 m2 určený z hlediska platného SÚP k zastavění rezidenčním objektem, pozemky p.č.14/1 a p.č.1415 o výměrách 1592 m2 a 213 m2 přiléhající k rybníku jsou zamokřené a nevhodné k výstavbě určené pouze k zemědělskému využívání (zahrádky). Na pozemku p.č. 14/1 je postavena zahradní chata. Pozemky p.č. 14/1 a p.č. 1415 z části porostené náletovými dřevinami. Zahradní chata na části pozemku p.č. 14/1 není zapsána na LV, je standardního provedení - přízemní dřevěná trámová oboustranně obíjená konstrukce, nízký dřevěný sedlový krov a skládaná eternitová krytina krytina. Dřevěná okna, dřevěné dveře a betonové podlahy. Objekt má zanedbanou údržbu.


Navrhovatel:


Místo konání:
https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/162

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.