PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Prodej stavebního pozemku 1 211 m2

Detailní popis:

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 11283 o výměře 1 211 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 4080 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Vsetín, obec a okres Vsetín Pozemek p.č. 11283 se nachází v okrajové části Vsetína - lokalita Lázky. Jedná se o lokalitu se zástavbou rodinných domů. Nemovitosti jsou umístěné v blízkosti původní staré komunikace spojující Vsetín s Val. Meziříčím. Město Vsetín je důležitým průmyslovým a okresním městem regionu. Město poskytuje občanům veškeré služby. Vlaková, autobusová doprava, MHD. Výborné spojení směrem na Zlín, Val. Meziříčí, Žilinu. Ideální lokalita pro rezidenční zástavbu nebo rozšíření stávající průmyslové zástavby podél hlavní silnice. Možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu i plyn. Přístup po zpevněné komunikaci. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Navrhovatel:


Místo konání:
v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.