PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Pozemky k.ú. Halenkov

Detailní popis:

Pozemek p.č. 116/4 se nachází v zastavěné části obce Halenkov, lokalita Kuželky. Nad tímto pozemkem byla vybudována nová výstavba RD. Inženýrské sítě jsou pro výstavbu rodinných domů vybudovány. Všechny pozemky jsou rozprodány. Většina pozemků je zastavěna novými rodinnými domky. Lokalita je na okraji centra obce, kde jsou zděné bytové domy a ve spodní části (severozápadním směrem) jsou prostory bývalých kasáren, nyní areál pro drobnou výrobu a službu. Nová výstavba rodinných domků navazuje na výstavu bytových domů, která se nachází jižním směrem, jedná se o zděné domy s 5 - ti až 6 - ti bytovými jednotkami. Přístup je ze státní silnice Vsetín - Velké Karlovice - Makov p.č. 6095/1.


Navrhovatel:


Místo konání:
v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.