PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Rodinný dům Vsetín

Detailní popis:

RD čp. 506 s pozemky se nachází v okrajové části Vsetína - lokalita Lázky. Jedná se o lokalitu se zástavbou rodinných domů. Nemovitosti jsou umístěné v blízkosti původní staré komunikace spojující Vsetín s Val. Meziříčím. Pod RD se nachází starší zástavba rodinných domků a zděný objekt bývalé restaurace, nyní využívaný jako sklad.. Předmětem ocenění je zchátralý rodinný dům s pozemkem p.č.11178/12, pozemek příkrého svahu za rodinným domem p.č.11184 zapsané na LV 4080, dále pozemky příjezdové cesty p.č.11180/2 a 11178/14 zapsané na LV 3592. RD čp. 506 nepodsklepený se dvěma nadzemními patry. Domek byl, v I.NP, částečně využíván jako sklad a částečně pro bydlení. II.NP bylo určeno pro bydlení. Současný technický stav neumožňuje nemovitost využívat pro bydlení. Stáří objektu odhadnuto na 65 roků.


Navrhovatel:


Místo konání:
v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.