PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Stavební parcela 1 836m2, k.ú. Vsetín - Lázky


  • Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Unable to access foto_drazby/mapa.jpg in /domains1/vx090500/public/www_root/detail-karty-pripr.php on line 151

    Warning: getimagesize(foto_drazby/mapa.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /domains1/vx090500/public/www_root/detail-karty-pripr.php on line 151
Detailní popis:

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 11186 o výměře 1 836 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 4080 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Vsetín, obec a okres Vsetín.


Navrhovatel:


Místo konání:
v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.