PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Podíl na lesních pozemcích Vsetín

Detailní popis:

Jedná se o podíl lesních pozemků a pozemků přidružených k pěstební lesní činnosti v lokalitách: LV 306 - Jasenice - Chmelky, LV 307: Semetín - Poschla, LV 4055: úzký pruh pozemků u garáží za NS Kaufland a LV 4058: Semetín - Ostrá hora. Všechno to jsou pozemky v singulárním spoluvlastnictví několika desítek vlastníků. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží


Navrhovatel:


Místo konání:
v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.