česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na RD Loděnice u Moravského Krumlova
Předmět dražby:
Předmětem prodeje z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce je id. 1/2 RD čp. 135 v řadové zástavbě, dispozice 3 +1 se zázemím. Stavba z 80. let. Po vstupu do objektu chodba, která je průchozí do dvora. Odtud vedou dveře vlevo do kuchyně, za nimi rovněž z chodby přístupná koupelna sdružená s WC, vpravo obytné místnosti, kde z průchozího obývacího pokoje je přístup do ložnice, dětského pokoje, za ním je pracovna. Z chodby je rovněž po strmém schodišti vstup do podkroví, které není využívané. Pod tímto schodištěm je schodiště do sklepa, sklep přístupný dveřmi z venku – ze dvora. Zahrada o výměře 394 m2. Dům je obýván dlužníkem a jeho rodinou.
Datum konání:    Nejnižší podání: 300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pohledávky WINAL Plzeň s.r.o.
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek. Bližší specifikace v dražební vyhlášce č. 860-EODD/17 a znaleckém posudku, který je k dispozici u navrhovatele dražby a dražebníka.
Datum konání: 5. června 2017 10:00    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Restaurace U Bečvářů
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce. Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova. Nemovitost je přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Nemovitost je tvořena objektem č.p. 218 užívaným jako restaurace U Bečvářů a příslušenstvím, sestávajícím z běžných venkovních úprav (přípojky inž. sítí). Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace je řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou bez využití podkroví, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - sklepení 1. NP (přízemí) - restaurační prostor s výčepem, salonky a kóje, WC M+Ž, chodba, garáž, sklad, schodiště 2. NP - chodba, kancelář, kuchyně, přípravna, šatna zaměstnanců, sklad, sál s jevištěm a barem, WC M+Ž, terasa, byt 2+kk v rekonstrukci. Celková užitná plocha činí přepočtem 660 m2. Dům je užíván min. 140 roků, je proveden v masivní cihelné technologii. Je prováděna průběžná modernizace objektu a údržba.
Datum konání:    Nejnižší podání: 6.400.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Funkční zemědělský objekt (zařízení pro chov drůbeže)
Předmět dražby:
Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze Zlínský kraj, okres Vsetín, obec Valašské Meziříčí, k.ú. Bynina. Místní část Bynina na S okraji města, areál bývalého JZD asi 1 km od křižovatky s ulicí Masarykovou( silnice I/35 směrem do Hranic na Moravě ) - viz. situace v příloze. V místě možnost napojení na všechny IS. Ve městě kompletní občanská vybavenost. Areál bývalého JZD na SV okraji Byniny. Vlastní oceňovaný objekt slouží jako odchovna drůbeže a byl postaven asi v polovině 70. let min. století. Přízemní objekt se sedlovým krovem a využívaným podkrovím s přistavenou částí na Z podélné straně sloužící jako kancelář, šatny a soc. zařízení pro zaměstnance. obytnou částí. V daném místě je možnost napojení na sítě NN, veřejný vodovod a kanalizaci, příjezd z veřejné komunikace přes cizí pozemky. Oceňovaný areál není příjezdný z veřejné komunikace. Betonové základy, zdivo v tl. do 40 cm, vnitřní ocelové sloupy a průvlaky, keramické stropy do I nosníků, sedlový krov a krytina z AL šablon. Venkovní ocelové schodiště s manipulační rampou na S štítové straně. Klempířské konstrukce z FeZn plechu. Vnitřní hladké omítky, venkovní omítky stříkaný břízolit. Betonové podlahy a potěry, v přístavbě adm. části keramická dlažba a obklady Dřevěná zdvojená okna a dveře v adm. přístavbě, vlastní hala má pouze dřevěné ventilační otvory v podélných stranách obou podlaží. Dřevěná vrata jako přístupy do haly. V hale betonové podlahy s potěrem, rozvody 400/240v, bleskosvod. Součástí technologie jsou rozvody krmení, napájení a ventilace. V adm. přístavbě rozvody TUV, el. boiler, sprcha a umyvadlo s WC.. Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.300.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům č.p. 783, Bohumín
Předmět dražby:
Bytový dům č.p. 783 v obci Bohumín, místní část Nový Bohumín, křižovatka ulic Studentská a Vrchlického. Jedná se o koncový rohový dům ve stávající řadové zástavbě pravé strany ulice Vrchlického naproti areálu žel. stanice Bohumín. Čtyřpodlažní objekt - jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdní prostor s částečnou vestavbou podkroví. Příslušenství objektu tvoří pouze dřevník ve dvoře, přípojky inženýrských sítí a oplocení. Objekt realizovaný pravděpodobně po první sv. válce ve 20. letech min. století postupně pouze modernizovaný. Čtyřpodlažní objekt s lomenou sedlovou střechou a částečným podkrovím jako koncový ve stávající řadové zástavbě ulice Studentské.
Datum konání: 18. května 2017 12:00    Nejnižší podání: 1.800.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Stavební pozemky Vsetín - Rokytnice 3863m2
Předmět dražby:
Stavební pozemky Vsetín. Pozemky se nacházejí na okraji zastavěné části obce, v bočním údolí Rokytnice u Vsetína. Pozemky jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Orientovány jižním směrem. Část pozemků je zahrnuta v územním plánu pro individuální bytovou výstavbu. Hodnota nemovitosti je tvořena hodnotou pozemku.
Datum konání:    Nejnižší podání: 300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Byt - id. 1/4 na bytovém domě Jiříkov č.p. 99
Předmět dražby:
Předmětem prodeje nejvyšší nabídce z insolvenčního řízení dlužnice je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na bytovém domě č.p. 99. Jedná se o čtyřbytový dům celopodsklepený se střechou sedlovou, postaven technologií panelové montáže. Vstup do domu po schodišti do schodišťového prostoru s montovaným železobetonovým dvouramenným schodištěm, výtah v objektu není. V suterénu vlevo jsou 2 garáže s vjezdovými vraty v průčelí objektu. Napravo umístěny sklepní prostory, uhelny a základní příslušenství domu. Dlužnice užívá byt č. 1 (byt od vstupu do domu vlevo) a 1. garáž. Obvodové stěny jsou montované panelové s posypem vápencovou drtí, vnitřní stěny nosné a dělicí jsou železobetonové, stropy panelové montované. Vytápění jednotlivých bytů etážové s kotlem na tuhá paliva. Příprava TUV pro jednotlivé byty elektrickými bojlery. Dům napojen na veřejný vodovod, plyn v obci není, odpady svedeny do žumpy na vyvážení. Byt je řešen s umístěním kuchyně a obývacího pokoje (přístupný přes kuchyň) do zadní strany objektu, 2 pokoje do průčelí objektu. Okna dřevěná zdvojená původní. Ve střední části objektu, v prodloužení schodišťového prostoru, umístěna kotelna s kotlem etážového topení na tuhá paliva, dále koupelna a WC. WC splachovací opatřené keramickým obkladem, koupelna vybavena smaltovanou vanou a umývadlem. Kuchyň vybavena plynovým sporákem na PB, ostatní vybavení standardní.
Datum konání:    Nejnižší podání: 270.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rozestav RD Dvorska, Brno - město id. 1/2
Předmět dražby:
Jedná se o prodej ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 z insolvenčního řízení dlužníka. Tato nemovitost se nachází: Brno - město, místní část Dvorska na trase Brno-Tuřany - Šlapanice asi 2 km východně od Tuřan. Objekt umístěn mimo zastavěnou část Dvorské na jejim jižním okraji ve stávající zahrádkářské lokalitě. Dle sdělení zástupce SÚ Brno - Tuřany se jedná o nepovolenou stavbu objektu a z hlediska SÚP obce také v současném stavu dodatečně nepovolitelnou a tudíž také nezkolaudovatelnou stavbu. Původně pravděpodobně zahrádkářská chata s č.e.14 přestavěná na rodinný dům v roce 2000. Objekt před dokončením, chybí fasáda od roku 2000 nedokončený a v poslední době neužívaný, původní zahrádkářská chata rozšířená východní a severní přístavbou a nádstavbou. Vstup za zahrady do příčné chodby umístěné ve V přístavbě, z chodby vlevo vstup do kuchyně s kuch. koutem a vstup do koupelny s WC, v zadní části chodby vlevo vstup do obýv. pokoje a na štítové straně ocelové schodiště do podkroví. V podkroví v části řešené jako mezonet obytné místnosti a koupelna s WC. V suterénu, který je přístupný pouze z venkovní strany jsou skladové prostory, garáž a kotelna s uhelnou. V I.NP a podkroví jsou na Z straně situovány balkony. Standartní vnitřní rozvody ZTI, standartní zařizovací předměty - vana v I.NP, rohová vana v podkroví, splachovací WC v obou podlažích. Rozvody teplé a studené vody, zdroj TUV chybí. Rozvody elektro 400/240 V, rozvody ústředního topení v ocel. a Cu trubkách, litinové radiátory kotel na TP v I.PP byl odstraněn a v době prohlídky chyběl. V kuchyni strandartní kuch.linka sporák se SK deskou. Objekt rozestavěný nedokončený v době prohlídky několik let neužívaný se zanedbanou údržbou. Přístavba V verandy provedena nekvalitně - obvodové zdivo „utržené” od půbvodní stavby pravděpodobně nekvalitním provedením základů - nutnost statického zajištění.
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Dřevěnice - obec Zlámanec
Předmět dražby:
Okres Uherské Hradiště s počtem obyvatel 298 dle lexikonu obcí. V obci základní občanská vybavenost, v obci rozvody plynu a vodovod, chybí ČOV a spl. kanalizace. V místě kde stojí objekt možnost napojení pouze na rozvody NN. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovým krovem a podkrovím kolaudovaný pravděpodobně jako administrativní budova. Svým charakterem však odpovídá rodinnému domu. Příslušenství objektu tvoří kopaná studna, jímka na vyvážení a přípojky inženýrských sítí - vodovod ze studny, přípojka spl. kanalizace do jímky na vyvážení a přípojka dešťové kanalizace pravděpodobně do trativodu. Betonové základy s funkční izolací, dřevěná trámková nosná konstrukce se zateplením, oboustranně obitá OSB deskami s venkovní strany je obklad dřevěnými palubkami, vnitřní povrchová úprava chybí resp. OSB desky jsou natřené, v koupelně je keramický obklad. Sedlový krov s vikýři, pálená taška a FeZn klempířské konstrukce. Dřevěné schody bez podstupnic, dřevěné dveře a dřevěná okna a ditherm. Vnitřní keramické obklady koupelny a WC, keramická dlažba v koupelně, na chodbě a v kuchyni, v místnostech v I.NP dlažba a v podkroví plovoucí standartní podlahy.Vytápění je lokální el. přímotopy, rozvody vody pravděpodobně v plast. trubkách, ohřev TUV je el. boilerem. El. instalace 400/240 V, bleskosvod chybí. Standartní rozvody zdravotechniky, standartní zařizovací předměty: umyvadlo, splachovací WC, sprchový kout a jednoduchá kuch. linka s el. sporákem.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Otín
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce. Obec Otín, k.ú. Otín u Stonařova, obec vzdálená asi 2,5 km jihozápadně od Stonařova na trase Jihlava – Znojmo. Oceňovaný rodinný domek po pravé straně slepé místní komunikace jako samostatně stojící. Třípodlažní objekt s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem pod stanovým krovem. Příslušenství objektu tvoří původní zděné chlévy a stodola ve dvoře, přípojky inženýrských sítí a venkovní úpravy kolem domu. Objekt realizovaný pravděpodobně na místě původní zemědělské usedlosti v 70. letech minulého století v původním stavu. Třípodlažní objekt se stanovou střechou a volným půdním prostorem. Jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží jako samostatně stojící ve slepé místní komunikaci. Objekt rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v každém nadzemní podlaží se společným schodištěm a prostorami v I.PP. Vstup ze dvorní štítové strany do chodby s centrálním schodištěm. Ve zvýšeném I.NP po levé straně vstup do bytové jednotky 3+1, ve II.NP do druhé bytové jednotky rovněž 3+1. V I.PP kotelna s uhelnou, prádelna a skladové prostory. Zdivo z pálených cihel v tl. do 50 cm v I.PP s funkční izolací, stropy nad podlažími pravděpodobně hurdiskové s omítaným podhledem. Dřevěný stanový krov a krytina z pozink. plechu, klempířské konstrukce z pozink. plechů. Schodiště žb monolitické. Vnitřní hladké omítky štukové, v I.PP hladké. Venkovní omítky břízolitové a chybí vnější obklady. Podlahy v kombinaci cem. potěry v I.PP, keramická dlažba, PVC a koberce v ostatních prostorách vše standartní. Vnitřní keramické obklady kuch. linky, koupelen a WC. Dřevěná zdvojená okna a venkovní žaluzie dodatečně instalované standartní, dřevěné vnitřní dveře do ocel. zárubní. Standartní vnitřní rozvody ZTI, standartní zařizovací předměty - vany, umyvadla a spl. WC v každém NP. Rozvody teplé a studené vody, zdrojem TUV je kombinovaný boiler. Rozvody elektro 400/240 V, bleskosvod a STA. Rozvody ústředního topení v ocel. trubkách, otopné panely a zplynovací kotel na dřevo. V kuchyních strandartní kuch. linky, el. sporáky. Objekt v průměrném stavebnětechnickém stavu k postupné modernizaci a rekonstrukci - nové vnitřní rozvody, výměna oken, zateplení fasády a stropů nad II.NP.
Datum konání: 05. června 2017 11:00    Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Škoda Ostavia
Předmět dražby:
automobil: ŠKODA OCTAVIA Combi registrační značka vozidla: RZ: 4E1 4710 barva: šedomodrá metalíza
Datum konání:    Nejnižší podání: 15.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 1607/1, Kijevská 1607, Svitavy-Předměstí
Předmět dražby:
BJ 1607/1 je situována v I. NP budovy č.p. 1607, která má technické I. PP a obytné I. až IV. NP a valbovou střechu. V I. PP centrální VS a skladové prostory jednotlivých bytů. V I. až IV. NP vždy po 3 BJ na podlaží kolem centrální chodby se schodištěm. Bytová jednotka v I. NP po levé straně centrálního schodiště. Typový bytový panelový dům s valbovou střechou - betonové montované schodiště, krytina z Al šablon. Venkovní břízolitová fasáda. Klempířské konstrukce z pozink. plechu a dřevěná zdvojená okna. V objektu není instalován osobní výtah. Pravděpodobně centrální vytápění z VS umístěné v I. PP, rozvody v ocel. trubkách a litinové radiátory. Rozvody 400/240 V, rozvody SLP,STA a bleskosvodová soustava. Bytová jednotka 2+1 pravděpodobně v původním stavu s balkonem. Vstup z centrální chodby do vnitrobytové chodby do L. Vlevo WC, koupelna a kuchyně, v čele ložnice a vpravo ob. pokoj s balkonem. Bytová jednotka v původním stavu pravděpodobně s typovým bytovým jádrem. Vnitřní hladké omítky, podlahy obytných místnosti z bukových vlysků, v koupelně a na WC je keramická dlažba. V kuchyni a na chodbě PVC. V kuchyni, koupelně a WC je standardní keramický obklad. Dřevěná zdvojená okna, dřevěné dveře do ocelových zárubní, v koupelně vana a umývadlo, samostatné WC V kuchyni standardní kuchyňská linka a plynový nebo el. sporák. Na bytové chodbě vestavěné skříně. Bytová jednotka má balkon, v I. PP je zděný sklep. Technický stav budovy z roku 1972 je dobrý, nutná postupná revitalizace (nová okna, zateplení fasády, výměna rozvodů), standardní BJ k rekonstrukci.
Datum konání: 05. června 2017 13:00    Nejnižší podání: 770.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
,,ČOČKA PACK s.r.o. – věci movité“
Předmět dražby:
Předmětem společné dražby dobrovolné je soubor věcí movitých specifikovaný v dražební vyhlášce č. 876-DD/17.
Datum konání: 22. května 2017 16:00    Nejnižší podání:    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Staré Křečany
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce.Pozemky se nacházejí v rovinném terénu, přibližně 1,3 km západně od centra Starých Křečan. Součástí pozemku parc. č. st. 253 je stavba Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Pozemek parc. Č. 2522/1 je využit jako zahrada ve funkčním celku se stavbou Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Přístup k pozemkům je z místní zpevněné komunikaci. V místě je dostupná elektřina a vodovod. Dům je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdní porost. Základové konstrukce jsou kamenné bez proti izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pískových kvádrů a cihel, střecha je sedlová s krytinou z živičných šindelů. Strop v 1. PP a v části 1. NP je klenbový, ostatní stropy jsou dřevěné trámové. Schodiště je dřevěné, do 1 PP žulové. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné, osazené do dřevěných zárubní. Podlaha v 1. PP je z cihelné dlažby, v nadzemní části jsou podlahy z keramické dlažby a prkenné. Vytápění je lokální na tuhá paliva. V domě je el. instalace 230/400 V, rozvod teplé a studené vody, zdrojem TUV je el. bojler. V koupelně je instalována vana, umyvadlo a WC. Kuchyň je vybavena kuch. Linkou a sporákem na propan butan. Pitná voda je získávána ze studny, odpady jsou svedeny do septiku. Objekt je v dobrém stavebně tech. stavu, udržovaný. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce pokoje v 1. NP v roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1980000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Pod mýtem 2190/44, Šternberk
Předmět dražby:
Řadový střední rodinný dům se jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. K RD přísluší pozemek p.č.5216/6 pod domem a zahrada p.č.5216/3 o výměře 93 m2. Část RD je na cizím pozemku p.č.5216/9 o výměře 25 m2. Dispoziční řešení: vstup po levé straně do zvýšeného I.NP a příčné chodby. Vpravo ob. pokoj a z něj průchod do kuchyňské koutu. V čele chodby kuchyně. Uprostřed dispozičně řešena koupelna a WC ( přímo neosvětlené). Po levé straně schodiště. Ve II.NP tři pokoje a koupelna s WC. V I.PP garáž, kotelna s uhelnou a skladové prostory. Z I.PP východ do malé zahrady za domem.Nad vjezdem do garáže terasa přístupná z obýv. pokoje.Ve II. NP je z ob. pokoje přístupná lodžie. Zahrada o výměře 93 m2. Obytná plocha 237 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™