česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt služeb a občanské vybavenosti Nový Jičín – Turistická ubytovna GÓL
Předmět dražby:
Prodej formou elektronické aukce - Objekt se nachází v areálu fotbalového hřiště po pravé straně ulice Divadelní, Nový Jičín v bezprostředním sousedství tréninkového hřiště s umělým povrchem. Objekt slouží jako zázemí pro uživatele hřiště a rovněž jako ubytovna s celkem 34 lůžky. Původní objekt ve stáří asi 100 let postupně přestavovaný a modernizovaný v době prohlídky v dobrém stavebnětechnickém stavu bez viditelných závad. Standardní zděný objekt se sedlovou střechou využívající svažitého terénu a upravený tak, že v I. PP jsou šatny a sociální zařízení pro uživatele hřiště a v nadzemních podlažích potom ubytovací pokoje s příslušenstvím včetně společné kuchyňky na podlaží. Ze strany od hřiště je k objektu přistaven dřevěný přístřešek navazující v I. NP na dřevěný krytý balkon přístupný z chodby a kuchyňky v I. NP.
Datum konání:    Nejnižší podání: 4.100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Restaurace U Bednářů, Buštěhrad č.p. 218
Předmět dražby:
Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova, přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace \\\"U Bednářů\\\" a příslušenstvím, sestávajícím z běžných venkovních úprav (přípojky inž. sítí). Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace je řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou bez využití podkroví, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - sklepení 1. NP (přízemí) - restaurační prostor s výčepem, salonky a kóje, WC M+Ž, chodba, garáž, sklad, schodiště 2. NP - chodba, kancelář, kuchyně, přípravna, šatna zaměstnanců, sklad, sál s jevištěm a barem, WC M+Ž, terasa, byt 2+kk v rekonstrukci. Celková užitná plocha činí přepočtem 660 m2. Dům je užíván min. 140 roků, je proveden v masivní cihelné technologii. Je prováděna průběžná modernizace objektu a údržba.
Datum konání: 12. července 2016 15:00    Nejnižší podání: 6.590.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt Jablonné v Podještědí
Předmět dražby:
Předmětem prodeje z insolvenčního řízení je pozemek p.č. St. 119 o výměře 658 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba č.p. 7, bydlení Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 817, k.ú. Česká Ves v Podještědí. Zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty. Nemovitost se prodává ve stavu, jak stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 0,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na RD Loděnice u Moravského Krumlova
Předmět dražby:
Předmětem dražby je id. 1/2 RD čp. 135 v řadové zástavbě, dispozice 3 +1 se zázemím. Stavba z 80. let. Po vstupu do objektu chodba, která je průchozí do dvora. Odtud vedou dveře vlevo do kuchyně, za nimi rovněž z chodby přístupná koupelna sdružená s WC, vpravo obytné místnosti, kde z průchozího obývacího pokoje je přístup do ložnice, dětského pokoje, za ním je pracovna. Z chodby je rovněž po strmém schodišti vstup do podkroví, které není využívané. Pod tímto schodištěm je schodiště do sklepa, sklep přístupný dveřmi z venku – ze dvora. Zahrada o výměře 394 m2.
Datum konání: 20. července 2016 10:15    Nejnižší podání: 300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům s prodejnou Lipník nad Bečvou č.p. 615
Předmět dražby:
Rodinný dům řadový nepodsklepený situovaný v ul. Palackého č.p. 615 s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Celé spodní podlaží vyjma přístupu do horního podlaží zabírá obchod se skladovým a sociálním zázemím. Podkroví je tvořena 2 byty.
Datum konání: 20. července 2016 12:00    Nejnižší podání: 1.540.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Cerhýnky
Předmět dražby:
Rodinný dům č. p. 38 se nachází na západním okraji Cerhýnek, na konci slepé ulice. Okolní zástavba je převážně ze starších rodinných domů s průměrnou údržbou. Rodinný dům č. p. 38 má 1 bytovou jednotku dispozice 2+1: pokoj 18,7 m2; pokoj 18,8 m2; kuchyň 12,5 m2; chodba 3,6 m2; koupelna + WC 4,1 m2. Dům je po částečné rekonstrukci po roce 2008 (rozvody elektro a vody, ústřední vytápění, rekonstrukce koupelny a kuchyně, nové omítky, podlahy), současný stav je však zhoršený – údržba původních konstrukcí je zanedbána, nové vybavení (vytápění, kuchyně, elektro) byly odstraněny, podlahy, omítky jsou zašlé. Dům je již 4 roky neobýván a jeho stav tomu odpovídá. Dům je určen k rozsáhlejším stavebním úpravám, nosné konstrukce jsou však zachovalé a dům nejeví známky statických vad. Užívaná část zahrady u domu je v poměru k domu malá, zadní část zahrady (terasovitá) je zarostlá náletovými porosty. Příslušenstvím domu jsou kůlny a garáž (zděné, s pultovou střechou s plechovou krytinou), celkově ve zhoršeném stavu. Dům je připojen na veřejné přípojky elektro a plynu, voda je čerpána z vlastní studny, odpady jsou svedeny do jímky. V přilehlé komunikaci je dostupná přípojka veřejné kanalizace, dům však není napojen. Dům je v katastru nemovitostí zapsán jako součást pozemku parc. č. st. 43, je určen k bydlení.
Datum konání:    Nejnižší podání: 540.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemky p.č. 770/3 a p.č. 771/7, k.ú. Vlčková
Předmět dražby:
Pozemky ostatní plocha p.č. 770/3 a trvalý travní porost p.č. 771/7 určené z hlediska SÚP obce k zástavbě rodinným domem. Pozemky se nachází na SZ okraji obce Vlčková.
Datum konání: 28. června 2016 10:30    Nejnižší podání: 565.200,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti CLAIRET Brno, spol. s r.o.
Předmět dražby:
Společnost s ručením omezeným CLAIRET Brno, spol. s r. o., se sídlem Brno, Hoštická 436/66, PSČ 642 00, IČ: 63497361 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22493 dne 19. března 1996. Základní kapitál ve výši Kč 400 000,- byl zcela splacen. Společnost CLAIRET Brno, spol s r. o. má jediného společníka pana Ing. Petra Drábíka.
Datum konání: 20. července 2016 10:00    Nejnižší podání: 195.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytové domy Uherské Hradiště - Mařatice
Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou objekty č. p. 699 a č.p. 700 – ulice Na Hraničkách, Uherské Hradiště – Mařatice. Jedná se o dva dvoupodlažní nepodsklepené bytové domy s plochou střechou - původně celkem 4 bytové domy realizované v roce 1975 jako stabilizační byty pracovníků ČSD. Bytové domy byly postavené jako řadové s ustupujícím nárožím. Dispoziční řešení: vstup uprostřed do schodišťového prostoru se zadním výstupem do dvorní části. Po pravé a levé straně v I. NP vždy bytové jednotky 3+1, ve II. NP naproti schodiště bytová jednotka 1+1, po levé straně 2+1 a po pravé straně 3+1. Bytové jednotky mají standardní dispoziční řešení s umakartovými bytovými jádry. Celková výměra pozemků činí 1339 m2.
Datum konání: 20. července 2016 11:00    Nejnižší podání: 3.040.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Objekt občanské vybavenosti č.p. 1246, č.p. 1256, Ostrava - Vítkovice
Předmět dražby:
Předmětem dražby je objekt občanské vybavenosti vybudovaný pravděpodobně po I. světové válce jako administrativní budova pro nedaleké strojírenské závody (Vítkovice) v křižovatce ulic Ruská a Rostislavova. Jedná se o třípodlažní objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem dispozičně řešený v obou podlažích jako kancelářské a ubytovací prostory se společnou podélnou chodbou v obou podlažích a společným sociálním zařízením na každém podlaží.
Datum konání: 20. července 2016 13:00    Nejnižší podání: 5.250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Prusinovice
Předmět dražby:
řízemní celopodsklepený objekt, sedlový krov a podkroví po pravé straně místní komunikace ulice Lesní č.p. 422. Nedokončená novostavba rodinného domu z roku 2009. Dispozice: 5+kk, užitná plocha 161 m2. Zahrada 761 m2. Ústřední topení tuhá paliva, uprostřed obýv. pokoje je instalován teplovzdušný krb.
Datum konání:    Nejnižší podání:    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™