česky | english | deutsch        
elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

top 10 vydražených nemovitostí

     Vyhledávání:
    
      


vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Uhřičice
Předmět dražby:
Samostatně stojící celopodsklepená stavba rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. Dispoziční řešení: Vstup od ulice z jižní strany (nefunkční). Druhý vchod ze zadní strany do schodišťového prostoru. V I. NP bytová jednotka 3+1, ve II. NP bytová jednotka 4+1, v I. PP kotelna s uhelnou, prádelna a skladovací prostory. V každém NP je venkovní lodžie do ulice. Technické řešení: Betonové základy s funkční izolací, zdivo v tl. do 45 cm, stropy pravděpodobně z CSD Hurdis do I nosníků s rovným omítaným podhledem, ocelové schodiště - ocelová schodnice, plechové stupně obložené dřevěnými nášlapy bez podstupnic. Plochá jednoplášťová střecha a živičná izolace. Klempířské konstrukce z pozink. plechu, standardní venkovní břízolitová fasáda, vnitřní štukové omítky. Keramické vnitřní obklady prádelny, koupelny, WC a kuch. linky. Ocelohliníková okna, vnitřní dřevěné dveře do ocelových zárubní. Podlahy obytných místností v I. NP a II. NP kombinace dřevěných parket a vlysků, ostatní místnosti mají keramickou dlažbu v kombinaci s PVC, v garáži a prostorách I. PP je cem. potěr. Vytápění je ústřední kotlem na TP v kombinaci s kotlem na plyn, rozvody v Fe trubkách a otopné panely v kombinaci s litinovými radiátory. Ohřev TUV je kombinovaným boilerem. Rozvody zdravotechniky standardní z plastových trubek, vnitřní zařizovací předměty - umyvadlo vana a samostatné WC v obou podlažích, v prádelně I. PP umyvadlo a vana. Vnitřní elektroinstalace 400/240 V, bleskosvod chybí. Kuchyně obou podlažích standardní s el. sporákem. Objekt v původním neudržovaném stavu - zanedbaná údržba k celkové revitalizaci. Příslušenství objekt nemá, součástí nemovitosti jsou pouze přípojky inženýrských sítí do ulice se septikem. Jiné venkovní úpravy kolem domu nejsou. Předmětem prodeje jsou i pozemky p.č. 22 a p.č. 24/2 o výměře 554 m2, ostatní plocha, jiná plocha.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.520.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemek p.č. 1119/184
Předmět dražby:
Jedná se o dražbu pozemku p. č. 1119/184 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 336 m2 zaps. na LV č. 701 v k. ú. Zlín, z majetkové podstaty úpadce Svit Zlín a. s. Pozemek je situován při frekventované páteřní ulici Zlína, tř. Tomáše Bati. Pozemek je rovinatý, zpevněný betonovou plochou a je užíván jako parkoviště. Územní plán pozemek částečně řadí do ploch dopravních. Na pozemku, vzhledem k jeho funkci, se nenachází vzrostlá zeleň. Dražený pozemek je v současnosti pronajat na základní nájemní smlouvy.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Objekt občanské vybavenosti Hřivínův Újezd
Předmět dražby:
Dražený objekt se nachází v centru obce Hřivínův Újezd v křižovatce silnice II/490 a místní komunikace po její pravé straně. Jedná se o objekt restaurace s přistavěným kulturním sálem z roku 1980 realizovaný v tzv. „akci Z”. V současnosti zdevastovaný, neužívaný, ke kompletní rekonstrukci. Dispozičně řešen v části restaurace jako přízemní s výčepem, restaurací, kuchyní a jídelnou doplněné o pomocné provozy, sklady a sociální zařízení. Část kulturního sálu je přízemní s velkým sálem a schodištěm. V částečném I. PP je kotelna, II. NP je řešeno ochozem kolem sálu a posezení a výhledem do sálu doplněné o skladové prostory. Příslušenství objekt nemá, venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Základy vč. zemních prací - betonové pasy bez funkční izolace Svislé konstrukce - zděné tl. do 50 cm Stropy - železobetonové panelové Krov, střecha – plochá Krytiny střech - živičné, svařované, vícevrstvé Klempířské konstrukce – pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů - dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů - břízolitové omítky Vnitřní obklady keramické – běžné obklady Schody - železobetonové monolitické s běžným povrchem Dveře - hladké plné dveře Vrata – chybí Okna - dřevěná zdvojená okna Povrchy podlah - parkety, PVC, ker. dlažba, ter.dlažba Vytápění – ústřední Elektroinstalace - světelná třífázová Bleskosvod Vnitřní vodovod - ocelové trubky Vnitřní kanalizace – litinové Vnitřní plynovod – rozvod zemního plynu Ohřev teplé vody - chybí, nefunkční
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice
Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 850.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt občanské vybavenosti, Kostelec nad Orlicí
Předmět dražby:
Nemovitost se nachází ve městě Kostelec nad Orlicí s kompletní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou na trase silnice I/11 Hradec Králové - Šumperk - Ostrava asi 7 km JZ od okresního města Rychnov nad Kněžnou. Objekt restaurace „Spiegelův Dvůr” je po pravé straně ulice Husova asi 300 m od centrálního náměstí. Objekt je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a je příjezdný z veřejné komunikace - ulice Husova. Celkový popis: Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem postavený do tvaru T s hlavním průčelím do ulice Husova. K původní části je z pravé strany při pohledu z ulice provedena dvoupodlažní přístavba s plochou střechou. K nemovitosti patří rovněž soubor budov ve dvoře, které slouží ke skladovým účelům a garážování osobních automobilů. Dispoziční řešení hlavní budovy: V I.NP jsou restaurační prostory se skladovým zázemím, kuchyně a hygienické zařízení pro hosty a zaměstnance. Vše po kompletní rekonstrukci ve výborném ST stavu. Ve II.NP jsou řešeny bytové prostory a to následovně: ze dvora přístupný byt 1+kk užívaný jako kancelář. Po levé straně při pohledu ze dvora jsou schodištěm přístupné dva byty ve II.NP. Po pravé straně druhým schodištěm jsou přístupné dva byty ve II.NP. Jeden byt ve špatném ST stavu nevhodný k užívání. Ostatní byty po jsou po částečné rekonstrukci v průměrném ST stavu. Ostatní stavby: Ve dvoře podél SZ části areálu je postaven přízemní zděný sklad ve tvaru L užívaný ke skladování. V objektu provedena vestavba dřevěného stropu rozdělující vnitřní část na dvě podlaží. V kratší straně objektu jsou dispozičně řešeny kanceláře v současné době neužívané. Podél Z strany dvorní části areálu jsou postaveny přízemní garáže pro parkování osobních automobilů, po levé straně při vjezdu do dvora je v havarijním stavu zděná část původních skladů, ve které jsou umístěny dvě garáže sloužící jako sklad. Celý areál je oplocený, jsou provedeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vody, plynu a el. energie.
Datum konání: 19. února 2019 11:20    Nejnižší podání: 7.000.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemcích k.ú. Račice
Předmět dražby:
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 451/19, 655, 657, 703/17, 755, 814/2, 820, část pozemků p.č. 703/57, 703/58, 539/1, 421, jsou zemědělskými pozemky a nacházejí se mimo zastavitelné území obce. Pozemky p.č. 753/15, 939/15, 939/16, 703/56, 451/20, 813/2, část pozemků 703/57, 703/58, 539/1, 421 jsou pozemky hospodářsky nevyužitelné, s náletovými porosty. Pozemky p.č. 536/11 a 536/12 jsou pozemky vodoteče. Pozemek p.č. 436/1 je zastavitelným pozemkem v ploše Br, dle územního plánu obce. Pozemek p.č. 812 je lesním pozemkem s porosty. Pozemky jsou zaps. v KN na LV č. 198, k.ú. Račice. Celková výměra pozemků 24085 m2.
Datum konání: 28. února 2019 11:00    Nejnižší podání: 720.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům č.p. 47 a rodinný dům č.p. 48, k.ú. Předín
Předmět dražby:
Předmět dražby se nachází v obci Předín na trase Třebíč - Telč asi 15 km západně od Třebíče. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Rodinný dům č.p. 47 je situovaný po pravé straně silnice v těsném sousedství kostela, rodinný dům č.p. 48 po pravé straně silnice se nachází při vjezdu do obce Předín. a) Rodinný dům č.p. 47 Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou po levé straně místní komunikace jako samostatně stojící. Příslušenství objektu tvoří pouze zchátralý dřevník ve dvoře. Napojení objektu na veřejné sítě - přípojka vody, kanalizace pravděpodobně do jímky na vyvážení a elektroinstalace. Dispozičně je objekt řešený jako 3+1 se základním sociálním zařízením. Jedná se o původní objekt, který starší více než 100 let a je velmi špatném stavebně technickém stavu. Základy jsou pravděpodobně kamenné bez izolace, zdivo smíšené, dřevěné stropy s rovným podhledem, hambálkový krov, eternitová krytina, bez klempířských konstrukcí. Hladké vnitřní a venkovní podlahy, dřevěné podlahy, dřevěná kastlová okna a dřevěné dveře, v koupelně vana, umyvadlo a spl. WC, rozvody zdravotechniky, el. bojler. Ústřední etážové vytápění, kotel na tuhá paliva a litinové radiátory. Rodinný dům č.p. 47, který se nachází v obci Předín má pouze pozemek p.č. St. 65. Dále k nemovitosti zapsaném na LV č. 529 patří tyto pozemky: ? pozemek p.č. 373/1 o výměře 2841 m2, orná půda, zemědělský půdní fond ? pozemek p.č. 374/2 o výměře 1144 m2, orná půda, zemědělský půdní fond Dražené pozemky se nacházejí v zemědělsky obhospodařovaných lánech určených pouze k zemědělské výrobě, pozemky vedené jako ostatní plocha jsou zatravněné příkopy kolem silnice Štěměchy-Předín. b) Rodinný dům č.p. 48 Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou po pravé straně komunikace při vjezdu do obce od Třebíče jako samostatně stojící. Příslušenství objektu tvoří pouze polorozpadlý zděný dřevník ve dvoře. Napojení objektu na veřejné sítě - přípojka vody, kanalizace pravděpodobně do veřejné kanalizace, nefunkční přípojka plynu a elektroinstalace. Dispozičně je objekt řešený jako 3+1 s minimálním sociálním zařízením. Základy rodinného domu jsou pravděpodobně kamenné bez izolace, zdivo smíšené, dřevěné stropy s rovným podhledem v části poškozené, hambálkový krov, krytina pálená a cementová taška, klempířské konstrukce pouze od ulice. Hladké vnitřní a venkovní podlahy, kombinace dřevěných podlah a cementovaných potěrů, dřevěná kastlová okna ze dvora a plastová okna z ulice, dřevěné vnitřní dveře, v koupelně pouze vana, umyvadlo a spl. WC, koupelna bez obkladů, pouze minimální odkanalizování. Rodinný dům je vytápěn kamny na tuhá paliva. Rodinný dům č.p. 48, má pouze pozemek pod stavbou a dvorem p.č. St. 118/2.
Datum konání: 05. března 2019 10:30    Nejnižší podání: 580.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemcích k.ú. Předín
Předmět dražby:
Jedná se o zemědělské pozemky zapsané na LV 243, všechny tyto pozemky jsou situovány v zemědělsky obhospodařovaných lánech určených pouze k zemědělské výrobě, pozemky vedené jako ostatní plocha jsou zatravněné příkopy kolem silnice Štěměchy-Předín. Pozemek vodní plochy je zatravněn. ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 856 o výměře 2392 m2 – orná půda, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 862 o výměře 2985 m2 – orná půda, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2240/4 o výměře 2662 m2 – orná půda, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2446/11 o výměře 2699 m2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2446/27 o výměře 87 m2 – vodní plocha, kryto vodního toku uměle ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2446/97 o výměře 122 m2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2501/122 o výměře 89 m2 – ostatní plocha, silnice ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2501/129 o výměře 51 m2 – ostatní plocha, silnice
Datum konání: 05. března 2019 11:00    Nejnižší podání: 110.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Vinařský sklípek s ubytováním - Mutěnice
Předmět dražby:
Předmět dražby se nachází v obci Mutěnice na trase Hodonín - Brno asi 9 km SZ od Hodonína. V obci základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Dražený objekt v lokalitě „Bůdy” asi 50 m od křižovatky s ulicí Vinařskou naproti zastávky žst. Mutěnice. Jedná se o přízemní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou a podkrovím jako samostatně stojící v lokalitě vinařských sklípků „Bůdy”. Objekt je zapsán jako jiná stavba bez č.p. a má charakter provozního objektu - vinařský sklípek. Objekt nemá příslušenství, přípojkami inženýrských sítí je napojen do ulice „Bůdy”. Za domem pouze malý dvůr s dřevěným přístřeškem přístupný ze zadní strany z ulice Uzavřené. Objekt je využíván k degustaci vína, v podzemní části je malý kvelbený sklep, podkroví je využíváno k ubytování. V době prohlídky objekt prázdný, udržovaný ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. Provozní objekt na pozemku p.č. 2247 Přízemní objekt s podkrovím a částečným podsklepením. Vstup z ulice do zádveří, v čele vstup do sklepa, po pravé straně společenská místnost, po levé straně kuchyňka a schodiště do podkroví. Za kuchyňkou vlevo WC a výstup do přístřešku ve dvoře. V podkroví dvě místnosti, z toho z jedné je přístupná koupelna se sprchou, WC a umyvadlem. V I. PP je kvelbený sklep. Zdivo v tl. 40 cm, dřevěný trámový strop v podkroví SDK, sedlový krov a betonová taška, klempířské konstrukce z TiZN a Cu plechu, vnitřní hladké omítky, venkovní štukové, dřevěné schodiště do podkroví, betonové do I. PP. Dřevěné dveře do obložkových zárubní, dřevěná Euro okna v podkroví standardní střešní okna. Betonové podlahy a keramická dlažba v I. NP a PVC v podkroví. Standardní keramické obklady a dlažba v koupelně, standardní zařizovací předměty. Rozvody ZTI, elektro 400/240 V, ústřední vytápění kotlem na plyn, rozvody v Fe trubkách a otopné panely. Ve společenské místnosti v I. NP instalována kachlová kamna. Standardní kuchyňka linka a sporák se sklokeramickou deskou.
Datum konání: 05. března 2019 12:00    Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl id. 8/1323, k.ú Slavkov u Uherského Brodu
Předmět dražby:
Jedná o spoluvlastnický podíl id. 8/1323 na soubor pozemků zapsaných na LV č. 342, LV č. 1383 a LV č. 1395, které se nachází u obce Slavkov asi 9 km jižně od Uherského Brodu na trase Uherské Hradiště - Strání - hranice se SR. V obci základní občanská vybavenost a základní infrastruktura. Pozemky na jižním okraji katastru při hranici s k.ú. Horní Němčí v trati „ Přední louky” mimo zastavěnou část obce přístupné po místní komunikaci vedoucí z obce jižním směrem na hřeben Bílých Karpat. Pozemky zapsané na LV 342 a LV 1383 vedené jako trvalý travní porost a užívané jako pastviny z části prorostlé náletovými dřevinami, pozemky zapsané na LV 1395 vedené a užívané jako lesní pozemky s trvalými převážně listnatými stromy. Trvalé porosty jsou ve stáří kolem 80 let převážně listnaté většinově v zastoupení buk, dub, habr, část porostů jehličnatých v zastoupení smrk. Pozemky a porosty jsou bez závad.
Datum konání:    Nejnižší podání: 45.230,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
„Rodinný dům Mikulov“
Předmět dražby:
Rodinný dům je situován po pravé straně ulice Školní v Mikulově ve stávající řadové zástavbě jako středový s dvorní přístavbou a je přímo přístupná z této ulice. Nemovitost je tvořena rodinným domem č.p. 541 s pozemkem p.č. 1017/1 a příslušenstvím, sestávajícím z dřevěného přístřešku a venkovních úprav ve dvoře. Rodinný dům se nachází na severovýchodním okraji města asi 500 m od náměstí. Ve městě kompletní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Dispoziční řešení: rodinný dům řešen se dvěma bytovými jednotkami v I. NP (2+1, 1+1) (koupelna a WC společné) a jednou bytovou jednotkou 2+1 s vlastním hygienickým zařízením ve II. NP dvorní přístavby Technické řešení Přízemní, z části podsklepený řadový střední objekt s hambálkovým krovem z ulice a dvoupodlažní dvorní přístavbou založený na základových pasech, svislé nosné konstrukce zděné pravděpodobně z cihel, stropy dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem v přístavbě keramické, střecha sedlová se střešní pálenou krytinou, klempířské konstrukce úplné z FeZn plechu, schodiště do II. NP dřevěné s podstupnicemi, fasáda z ulice hladká ze dvora hrubá, vnitřní omítky štukové, okna dřevěná kastlová, dveře dřevěné hladké do ocel. zárubní, podlahy kombinace keramické dlažby a PVC, vytápění ústřední plynovým kotlem a kombinace radiátorů a otopných panelů, standardní hygienické vybavení - splachovací obložené WC, obložené koupelny, v koupelnách vana a umyvadlo - vše standardní. V kuchyních standardní kuch. linky a plynové sporáky. Objekt RD s pozemkem p.č. 1017/1 - zast. plocha a nádvoří a malou zahradou p.č. 1017/2 o výměře 148 m2. Ve dvoře dřevěný přístřešek s venkovním krbem, dále betonové zpevněné plochy, oplocení a přípojky IS do ulice Školní.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.400.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™