česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Restaurace U Bečvářů
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce. Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova. Nemovitost je přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Nemovitost je tvořena objektem č.p. 218 užívaným jako restaurace U Bečvářů a příslušenstvím, sestávajícím z běžných venkovních úprav (přípojky inž. sítí). Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace je řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou bez využití podkroví, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - sklepení 1. NP (přízemí) - restaurační prostor s výčepem, salonky a kóje, WC M+Ž, chodba, garáž, sklad, schodiště 2. NP - chodba, kancelář, kuchyně, přípravna, šatna zaměstnanců, sklad, sál s jevištěm a barem, WC M+Ž, terasa, byt 2+kk v rekonstrukci. Celková užitná plocha činí přepočtem 660 m2. Dům je užíván min. 140 roků, je proveden v masivní cihelné technologii. Je prováděna průběžná modernizace objektu a údržba.
Datum konání:    Nejnižší podání: 6.400.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Prodej auta Ford Mondeo
Předmět dražby:
Jedná se o prodej automobilu z z insolvenčního. Automobil značky Ford Mondeo - liftback, Palivo: ethanol, Typ: BA7, WIN: WF0EXXGBBE8L33819, Datum výroby 15.9.2008, Datum zprovoznění 2.10.2008, Počet ujetých km: 248607, Převodovka: manuální + počet rychlostí 6. Vozidlo bylo poprvé registrováno v Holandsku. V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte na tel. čísle 731 569 896.
Datum konání:    Nejnižší podání: 0    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Hmotný a nehmotný majetek
Předmět dražby:
Předmětem dražby je soubor věcí movitých a jiných majetkových hodnot, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníka KARIM Europe s.r.o., se sídlem: Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ: 293 04 865. Soubor věcí movitých: A) Stroje a vybavení B) Drobný majetek C) Zásoby Jiné majetkové hodnoty: D) Nehmotný majetek
Datum konání: 21. března 2017 11:00    Nejnižší podání: 1.013.300,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Kamenný Újezd - Nýřany
Předmět dražby:
Obec Nýřany asi 8 km západně od Plzně na trase D 5 exit 93. Místní část Kamenný Újezd stavebně srostlá s kmenovou obcí na SZ okraji obce. Oceňovaná nemovitost v místní části Kamenný Újezd po pravé straně místní komunikace asi 200 m od středu obce. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou ve stáří asi 50 let. V objektu 4 bytové jednotky ( 1x 1+1, 2 x 2+1 a 1x 3+1 ). Dispoziční řešení: v objektu celkem 4 bytové jednotky po obou stranách centrálního středového schodiště. Technické řešení: standartní zděný rodinný dům zdivo v tl. do 45 cm, stropy s rovným omítaným podhledem pravděpodobně dřevěné, plochá střecha jednoplášťová a živičná krytina, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Hladké vnitřní omítky, venkovní nedokončená zateplená fasáda, žb. monolitické schodiště. Plastová okna a dřevěné vnitřní dveře. Znalci nebyla umožněna prohlídka. Počítám s tím, že interiéry bytů jsou standardně vybavené tzn. betonové podlahy a kombinace ker. dlažby a PVC nebo vlysků, standartní keramické obklady koupelen, WC a kuchyňských linek, standartní zařizovací předměty - vana, umyvadlo a spl. WC, standartní kuchyňské linky. Rozvody elektro 400/240 V, bleskosvod, rozvody zdravotechniky, ústřední vytápění a kotel na TP, rozvody v ocel. Trubkách a radiátory.Objekt jako celek v průměrném ST stavu se zanedbanou údržbou - nutná postupná rekonstrukce a modernizace.
Datum konání: 30. března 2017 12:00    Nejnižší podání: 1.800.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Funkční zemědělský objekt ( zařízení pro chov drůbeže)
Předmět dražby:
Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze Zlínský kraj, okres Vsetín, obec Valašské Meziříčí, k.ú. Bynina. Místní část Bynina na S okraji města, areál bývalého JZD asi 1 km od křižovatky s ulicí Masarykovou( silnice I/35 směrem do Hranic na Moravě ) - viz. situace v příloze. V místě možnost napojení na všechny IS. Ve městě kompletní občanská vybavenost. Areál bývalého JZD na SV okraji Byniny. Vlastní oceňovaný objekt slouží jako odchovna drůbeže a byl postaven asi v polovině 70. let min. století. Přízemní objekt se sedlovým krovem a využívaným podkrovím s přistavenou částí na Z podélné straně sloužící jako kancelář, šatny a soc. zařízení pro zaměstnance. obytnou částí. V daném místě je možnost napojení na sítě NN, veřejný vodovod a kanalizaci, příjezd z veřejné komunikace přes cizí pozemky. Oceňovaný areál není příjezdný z veřejné komunikace. Betonové základy, zdivo v tl. do 40 cm, vnitřní ocelové sloupy a průvlaky, keramické stropy do I nosníků, sedlový krov a krytina z AL šablon. Venkovní ocelové schodiště s manipulační rampou na S štítové straně. Klempířské konstrukce z FeZn plechu. Vnitřní hladké omítky, venkovní omítky stříkaný břízolit. Betonové podlahy a potěry, v přístavbě adm. části keramická dlažba a obklady Dřevěná zdvojená okna a dveře v adm. přístavbě, vlastní hala má pouze dřevěné ventilační otvory v podélných stranách obou podlaží. Dřevěná vrata jako přístupy do haly. V hale betonové podlahy s potěrem, rozvody 400/240v, bleskosvod. Součástí technologie jsou rozvody krmení, napájení a ventilace. V adm. přístavbě rozvody TUV, el. boiler, sprcha a umyvadlo s WC.. Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.300.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový areál motorestu Vápenka s wellness centrem a rozsáhlými pozemky Hranice-Černotín
Předmět dražby:
Nemovité věci (areál motorestu Vápenka) jsou situovány mimo zastavěnou část obce v rovinatém až svažitém terénu při komunikaci E442 (I/35). Okolní zástavbu tvoří rekreační a rodinné domy. Dražený areál se nachází na místě bývalé vápenky, která přerušila těžbu podle dostupných informací na konci 80. let minulého století. Od roku 1995, kdy bylo vydáno stavební povolení, probíhaly úpravy areálu do dnešní podoby. Areálu dominuje stavba č.p. 159, která slouží jako motorest (restaurace, vinárna, ubytování). Vedle ní se nachází stavba č.p. 70, která má charakter ubytovny s wellness s vnitřním bazénem v přízemí. V areálu je dále situována stavba zděného skladu na pozemku p.č. 626, který původně sloužil jako strojovna areálu vápenky (dlouhodobě neužíván), stavba garáží/skladu na pozemku p.č. 622/1, která není zapsána v katastru nemovitostí, a stavba staré vápenky na pozemku p.č.st. 756. Převážná část areálu je zpevněna. Příjezd do areálu je zajištěn z frekventované komunikace E442 (I/35) přes odbočovací pruhy z obou směrů. Na areál motorestu navazuje oplocený areál dočasné betonárky. Předmětem dražby jsou také další pozemky, které na sebe navazují a tvoří jeden funkční celek (lesní pozemek a orná půda). Na pozemcích se nachází jeskyně a zdroje podzemní vody. Jeskyně nejsou zpřístupněny veřejnosti.
Datum konání: 30. března 2017 13:00    Nejnižší podání: 10.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor podílů lesních a travních pozemků
Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly ve výši id. 1/293 ve vlastnictví pozůstalého na lesních pozemcích a trvalých travních porostech v k.ú. Břestek, k.ú. Salaš u Velehradu, k.ú. Velehrad.
Datum konání: 30. března 2017 10:00    Nejnižší podání: 100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka Chocerady 3+1
Předmět dražby:
Bytový dům z konce 50. let minulého století - jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a valbový krov. Bytový dům obsahuje celkem 8 bytových jednotek po 4 ve dvou vchodech vždy po 2 BJ na podlaží. Oceňovaná bytová jednotka 303/5 v I. NP pravého vchodu při pohledu z ulice. Dispoziční řešení: dispozičně řešena jako 3+1 o celkové podlahové ploše 77,14 m2.Technické řešení: typový zděný bytový dům, zdivo v tl. do 45 cm, stropy s rovným omítaným podhledem pravděpodobně keramické, valbový krov a pálená krytina, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Hladké vnitřní a venkovní omítky, žb. monolitické schodiště. Plastová okna a dřevěné vnitřní dveře. Znalci nebyla umožněna prohlídka. Počítám s tím, že interiéry BJ jsou standardně vybavené. Objekt jako celek ve špatném ST stavu se zanedbanou údržbou - nutná postupná rekonstrukce a modernizace.
Datum konání: 30. března 2017 11:00    Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 3+1, Mandlova č.p. 440/4 - Plzeň.
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení.Bytová jednotka se nachází ve II. NP panelového bytového domu, má 6 nadzemních podlaží s výtahem. Budova je udržovaná, byla provedena revitalizace (cca před 6 roky došlo k zateplení pláště, osazena plastová okna, vyměněna rovněž stoupací vedení). Z veřejných inženýrských sítí se v budově nachází vodovod, kanalizace, elektřina, plynovod. Podlahová plocha je 61,20 m2 o dispozici 3+1 v členění: kuchyně 8,30 m2, pokoj 12,20 m2, pokoj 16,50 m2, pokoj 12,20 m2, koupelna 2,55 m2, WC 0,95 m2, předsíň 8,50 m2. K bytu přísluší lodžie o výměře 4,00 m2 přímo přístupná z bytu, dále komora umístěná na stejném patře jako byt o výměře 1,60 m2 a dále plechová kóje na kočárek umístěná u vchodu do domu. V bytě se nachází běžná kuchyňská linka, sporák plynový samostatně stojící. Povrchy podlah parketové překryté plovoucí podlahou (lamely plovoucích podlah v dožilém stavu), keramická dlažba. Koupelna v provedení vana a umyvadlo, WC splachovací kombi; původní umakartové jádro. Okna plastová s žaluziemi. Ohřev TÚV a vytápění je zajištěno dálkově. Byt je v udržovaném stavu bez provedení zásadních rekonstrukcí a modernizací.
Datum konání: 11. dubna 2017 10:00    Nejnižší podání: 1.335.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Byt Bohumín - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na RD Bohumín
Předmět dražby:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na bytovém domě v obci Bohumín, místní část Nový Bohumín, křižovatka ulic Studentská a Vrchlického. Jedná se o koncový rohový dům ve stávající řadové zástavbě pravé strany ulice Vrchlického naproti areálu žel. stanice Bohumín. Čtyřpodlažní objekt - jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdní prostor s částečnou vestavbou podkroví. Příslušenství objektu tvoří pouze dřevník ve dvoře, přípojky inženýrských sítí a oplocení. Objekt realizovaný pravděpodobně po první sv. válce ve 20. letech min. století postupně pouze modernizovaný. Čtyřpodlažní objekt s lomenou sedlovou střechou a částečným podkrovím jako koncový ve stávající řadové zástavbě ulice Studentské.
Datum konání: 11. dubna 2017 11:30    Nejnižší podání: 480.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 110/2, Čechova 110, Šternberk (1+1, 54,70 m2)
Předmět dražby:
Prodej formou elektronické aukce. Bytová jednotka č. 110/2 v II. NP v čele schodiště, ul Čechova 110, dispozice 1+1 v původním stavu ke kompletní rekonstrukci. Vnitřní hladké omítky, podlahy obytných místnosti palubové a kombinace PVC a koberců, v koupelně keramická dlažba a obklad, částečně obložená kuch. linka. Plastová okna, dřevěné dveře do dřev. zárubní, v koupelně vana, umyvadlo a spl. WC. V kuchyni standardní kuchyňská linka a el. sporák. Byt má vestavěnou skříň na chodbě. Bytová jednotka má dále zděný sklep v I. NP. Technický stav budovy je dobrý, vlastní bytová jednotka s technicky a morálně dožitými vnitřními konstrukcemi.
Datum konání:    Nejnižší podání: 300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemky k.ú. Bzenec 27 945 m2
Předmět dražby:
Pozemky se nacházejí v okrese Hodonín, obec a k.ú. Bzenec. Všechny pozemky jsou zemědělské v zemědělsky obhospodařovaných lánech určené pouze k zemědělské výrobě. Pozemky na LV 561 jsou v lokalitě rybníku Stolářka a části jejího přítoku, ostatní plocha potom polní cesta podél přítoku. Pozemky na LV 6006 jsou převážně zemědělské vedené jako orná, trvalý travní porost nebo vinice zemědělsky využívané určené z hlediska SÚP města pouze k zemědělské výrobě. Pozemky vedené jako ostatní plochy jsou ve skutečnosti užívané rovněž jako zemědělské. Vše v lokalitách, Hažneky, Horníhory, Za horními horami a Studniska.
Datum konání:    Nejnižší podání: 400.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™