česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Cerhýnky
Předmět dražby:
Rodinný dům č. p. 38 se nachází na západním okraji Cerhýnek, na konci slepé ulice. Okolní zástavba je převážně ze starších rodinných domů s průměrnou údržbou. Rodinný dům č. p. 38 má 1 bytovou jednotku dispozice 2+1: pokoj 18,7 m2; pokoj 18,8 m2; kuchyň 12,5 m2; chodba 3,6 m2; koupelna + WC 4,1 m2. Dům je po částečné rekonstrukci po roce 2008 (rozvody elektro a vody, ústřední vytápění, rekonstrukce koupelny a kuchyně, nové omítky, podlahy), současný stav je však zhoršený – údržba původních konstrukcí je zanedbána, nové vybavení (vytápění, kuchyně, elektro) byly odstraněny, podlahy, omítky jsou zašlé. Dům je již 4 roky neobýván a jeho stav tomu odpovídá. Dům je určen k rozsáhlejším stavebním úpravám, nosné konstrukce jsou však zachovalé a dům nejeví známky statických vad. Užívaná část zahrady u domu je v poměru k domu malá, zadní část zahrady (terasovitá) je zarostlá náletovými porosty. Příslušenstvím domu jsou kůlny a garáž (zděné, s pultovou střechou s plechovou krytinou), celkově ve zhoršeném stavu. Dům je připojen na veřejné přípojky elektro a plynu, voda je čerpána z vlastní studny, odpady jsou svedeny do jímky. V přilehlé komunikaci je dostupná přípojka veřejné kanalizace, dům však není napojen. Dům je v katastru nemovitostí zapsán jako součást pozemku parc. č. st. 43, je určen k bydlení.
Datum konání:    Nejnižší podání: 540.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Restaurace U Bednářů
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce. Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova. Nemovitost je přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Nemovitost je tvořena objektem č.p. 218 užívaným jako restaurace U Bednářů a příslušenstvím, sestávajícím z běžných venkovních úprav (přípojky inž. sítí). Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace je řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou bez využití podkroví, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - sklepení 1. NP (přízemí) - restaurační prostor s výčepem, salonky a kóje, WC M+Ž, chodba, garáž, sklad, schodiště 2. NP - chodba, kancelář, kuchyně, přípravna, šatna zaměstnanců, sklad, sál s jevištěm a barem, WC M+Ž, terasa, byt 2+kk v rekonstrukci. Celková užitná plocha činí přepočtem 660 m2. Dům je užíván min. 140 roků, je proveden v masivní cihelné technologii. Je prováděna průběžná modernizace objektu a údržba.
Datum konání:    Nejnižší podání: 6.400.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Prodej auta Ford Mondeo
Předmět dražby:
Jedná se o prodej automobilu z z insolvenčního. Automobil značky Ford Mondeo - liftback, Palivo: ethanol, Typ: BA7, WIN: WF0EXXGBBE8L33819, Datum výroby 15.9.2008, Datum zprovoznění 2.10.2008, Počet ujetých km: 248607, Převodovka: manuální + počet rychlostí 6. Vozidlo bylo poprvé registrováno v Holandsku. V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte na tel. čísle 731 569 896.
Datum konání:    Nejnižší podání: 0    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Tetětice
Předmět dražby:
Prodej z insolvenčního řízení dlužníka rodinného domu č.p. 48. Jedná s o přízemní objekt - jedno nadzemní podlaží, volný půdní prostor pod sedlovým krovem, postavený na pozemku p.č. 168 po levé straně místní komunikace uprostřed obce ve stávající řadové zástavbě. Objekt byl postavený pravděpodobně ve 20. letech minulého století. V domě byla zahájena rekonstrukce, jsou vybourané vnitřní příčky, chybí stropy, podlahy. Dům je neobyvatelný, pouze k demolici. Součástí nemovitosti jsou přípojky inženýrských sítí, příslušenství tvoří pouze přistavený sklad ve dvoře v havarijním stavu k asanaci, venkovní úpravy nejsou. Objekt nemá zahradu. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě mimo spl. kanalizaci.
Datum konání:    Nejnižší podání: 50.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Horní Němčí
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení, bude se dražit formou el. aukce. Obec Horní Němčí asi 10 km J od Uherského Brodu. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Přízemní objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem řadový krajní, nepodsklepený asi z 20.let minulého století. Bytová jednotka velikosti 1+1 . Technické řešení domu: betonové a kamenné základy bez funkční izolace, zdivo smíšené z nepálených cihel, stropy dřevěné, pálená krytina. Klempířské konstrukce z pozink. plechu, vnitřní hladké omítky, venkovní hladké štukové. Venkovní dřevěné schodiště, podlahy palubové a cem. potěry, dřevěné dveře do dřevěných zárubní, dřevěná zdvojená okna. Rozvody teplé a studené vody, lokální vytápění, rozvody 240 V. V objektu je vana, umyvadlo spl. WC, v kuchyni el. sporák. Objekt je odpojen od el. instalace. Rodinný dům ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu. Obvodové nosné zdivo je popraskané. V případě rekonstrukce nutné statické zajištění obvodových nosných konstrukcí stejně jako dodatečná izolace nosného zdiva. Objekt by bylo naprosto neekonomické rekonstruovat. Vzhledem k velikosti a situování pozemků je jediným vhodným řešením objekt asanovat a na vzniklém pozemku postavit objekt nový. Objekt na LV 1337 má výměru pouze 41 m2, ve skutečnosti je větší postavený na cizím pozemku (dvůr, dvorní přístavby).
Datum konání:    Nejnižší podání: 200.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™