česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt služeb a občanské vybavenosti Nový Jičín – Turistická ubytovna GÓL
Předmět dražby:
Prodej formou elektronické aukce - Objekt se nachází v areálu fotbalového hřiště po pravé straně ulice Divadelní, Nový Jičín v bezprostředním sousedství tréninkového hřiště s umělým povrchem. Objekt slouží jako zázemí pro uživatele hřiště a rovněž jako ubytovna s celkem 34 lůžky. Původní objekt ve stáří asi 100 let postupně přestavovaný a modernizovaný v době prohlídky v dobrém stavebnětechnickém stavu bez viditelných závad. Standardní zděný objekt se sedlovou střechou využívající svažitého terénu a upravený tak, že v I. PP jsou šatny a sociální zařízení pro uživatele hřiště a v nadzemních podlažích potom ubytovací pokoje s příslušenstvím včetně společné kuchyňky na podlaží. Ze strany od hřiště je k objektu přistaven dřevěný přístřešek navazující v I. NP na dřevěný krytý balkon přístupný z chodby a kuchyňky v I. NP.
Datum konání: 21. září 2016 14:00    Nejnižší podání: 3.500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt Jablonné v Podještědí
Předmět dražby:
Předmětem prodeje z insolvenčního řízení je pozemek p.č. St. 119 o výměře 658 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba č.p. 7, bydlení Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 817, k.ú. Česká Ves v Podještědí. Zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty. Nemovitost se prodává ve stavu, jak stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 0,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Cerhýnky
Předmět dražby:
Rodinný dům č. p. 38 se nachází na západním okraji Cerhýnek, na konci slepé ulice. Okolní zástavba je převážně ze starších rodinných domů s průměrnou údržbou. Rodinný dům č. p. 38 má 1 bytovou jednotku dispozice 2+1: pokoj 18,7 m2; pokoj 18,8 m2; kuchyň 12,5 m2; chodba 3,6 m2; koupelna + WC 4,1 m2. Dům je po částečné rekonstrukci po roce 2008 (rozvody elektro a vody, ústřední vytápění, rekonstrukce koupelny a kuchyně, nové omítky, podlahy), současný stav je však zhoršený – údržba původních konstrukcí je zanedbána, nové vybavení (vytápění, kuchyně, elektro) byly odstraněny, podlahy, omítky jsou zašlé. Dům je již 4 roky neobýván a jeho stav tomu odpovídá. Dům je určen k rozsáhlejším stavebním úpravám, nosné konstrukce jsou však zachovalé a dům nejeví známky statických vad. Užívaná část zahrady u domu je v poměru k domu malá, zadní část zahrady (terasovitá) je zarostlá náletovými porosty. Příslušenstvím domu jsou kůlny a garáž (zděné, s pultovou střechou s plechovou krytinou), celkově ve zhoršeném stavu. Dům je připojen na veřejné přípojky elektro a plynu, voda je čerpána z vlastní studny, odpady jsou svedeny do jímky. V přilehlé komunikaci je dostupná přípojka veřejné kanalizace, dům však není napojen. Dům je v katastru nemovitostí zapsán jako součást pozemku parc. č. st. 43, je určen k bydlení.
Datum konání: 24. srpna 2016 15:00    Nejnižší podání: 540.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemky p.č. 770/3 a p.č. 771/7, k.ú. Vlčková
Předmět dražby:
Pozemky ostatní plocha p.č. 770/3 a trvalý travní porost p.č. 771/7 určené z hlediska SÚP obce k zástavbě rodinným domem. Pozemky se nachází na SZ okraji obce Vlčková.
Datum konání:    Nejnižší podání:    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pohledávky WINAL Plzeň s.r.o.
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek. Bližší specifikace v dražební vyhlášce č. 811-EDD/16 a znaleckém posudku, který je k dispozici u navrhovatele dražby a dražebníka.
Datum konání: 23. srpna 2016 11:00    Nejnižší podání: 1.930.500,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Lubná
Předmět dražby:
Předmětem dražby je podíl ve výši id. ½ na rodinném domě v Lubné. Jedná se o dvoupodlažní z části podsklepený rodinný dům se sedlovým krovem a půdním prostorem. Dispoziční řešení: Vstup do domu z uliční strany do čtvercové chodby, po pravé straně schodiště do II.NP, v každém podlaží je bytová jednotka 2+1 s koupelnou a WC. Kotelna je situována ve dvorní přístavbě a přístupná ze dvora.
Datum konání: 22. září 2016 11:00    Nejnižší podání: 350.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka Lyžbice
Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 745/5, dispozice 2+1, se nachází ve II. NP uprostřed schodiště pravděpodobně v původním stavu s typovým bytovým jádrem. Dřevěné dveře do ocelových zárubní, PVC podlahy, typová vnitřní povrchová úprava panelů. Typová kuch. linka a standardní sporák, typové standardní zařizovací předměty. Bytová jednotka v dobrém ST stavu. Podlahová plocha 49,70 m2.
Datum konání: 22. září 2016 12:00    Nejnižší podání: 600.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Volkswagen LT 28 Diesel 2.5 TDI
Předmět dražby:
Volkswagen LT 28 Diesel 2.5 TDI, VIN: WV1ZZZ2DZ3H029592, reg,zn. 4Z8 5092, barva bílá.
Datum konání:    Nejnižší podání: 56.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™