PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Rodinný dům Sázava

Detailní popis:

Jedná se objekt rodinného domu, který lze po rekonstrukci užívat k trvalému bydlení či rekreaci. Sázava leží jihovýchodně od Prahy. Samotné město se rozprostírá v údolí a obtéká je řeka Sázava. Na území města působí množství spolků, organizací a klubů pořádajících celou řadu společenských akcí. Občané mohou využívat kulturní zařízení, kino, galerii, knihovnu, upravené hřiště se dvěma antukovými kurty, stadion a tělocvičny. Nachází se tu mateřská školka i základní škola a dětský domov. V Sázavě působí fotbalový klub, oddíl atletiky, fitclub, tenisový klub a florbalový oddíl. Nemovitost se nachází v okrajové zastavěné části města v ulici Na Důlích č.p. 183 ve smíšené zástavbě. Zastávka autobusu „Sázava, U Martina“ se nachází cca 500 m od dražené nemovitosti. Železniční stanice „Sázava zastávka“ se nachází cca 450 m od dražených nemovitostí. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodově dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku parc. č. 1800 se nachází stavba rodinného domu č.p. 183. Pozemek je v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 235 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1799/4, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 263 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované, oplocené. Na pozemku se dále nachází zděná kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek p.č. 1824.


Místo konání:

Důležité Informace:Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.