PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Zemědělský areál - lesní školka Kletné (bývalý CE WOOD, a.s.)

Detailní popis:

Jedná se o areál pěstitelské firmy o rozloze cca 8,5 ha sloužící k pěstování rychle rostoucích dřevin, který se nachází v poměrně zajímavé lokalitě snadno dostupné z D1, po levé straně silnice při vjezdu do obce Kletné u Městys Suchdol nad Odrou. Jako obslužné provozy slouží stávající výrobní a skladová hala, dále sestava kancelářských UNIMO buněk se zděnou kotelnou a objekt tzv. „sněžné jámy” na pozemku. Na pozemku p.č. 534/1 ve vlastnictví Městys Suchdol nad Odrou jsou umístěny ocelové nádrže na vodu s vodárnou sloužící jako akumulace vody z vrtané studny pro potřebu závlah. Ostatní pozemky slouží pro potřeby farmy. V místě je možnost napojení pouze na rozvody silnoproudu, příjezd k hlavním objektům je možný po zpevněné komunikaci. Napojení objektů na vlastní zdroj vody, likvidace odpadních vod pravděpodobně v jímkách na vyvážení. Část zemědělských pozemků v ochranném pásmu dálnice D1. Výrobní a skladová hala Volné skladové prostory v jednotlivých částech oddělené zděnými příčkami, na konci objektu nefunkční kotelna na tuhá paliva. Technické řešení: Standardní montovaná ocelová hala se zděnými vnitřními příčkami a štítovými stěnami, obvodový plášť v kombinace zdiva a dřevěného zatepleného opláštění, zavěšené podhledy na ocelovém krovu, na krovu dřevěné krokve po vlašsku a eternitové vlnovky. Kompletní klempířské konstrukce, betonové podlahy, vnitřní hladké omítky, venkovní omítky břízolitové a dřevěné opláštění. Dřevěná vrata, dřevěná zdvojená okna a dřevěné vnitřní dveře. Standardní rozvody elektro 400/240 V a nefunkční ústřední vytápění. Objekt v průměrném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. Sestava UNIMO buněk s kotelnou Jedná se o sestavu 8 ks oboustranných UNIMO buněk se společnou vnitřní podélnou chodbou. Jednotlivé buňky slouží jako kanceláře, šatny a sociální zařízení zaměstnanců. Na konci sestavy je zděná kotelna na tuhá paliva. Technické řešení: Standardní montované UNIMO buňky na betonové základové desce. Objekty neužívané zchátralé vhodné pouze k asanaci – možnost využití pouze ocelové nosné konstrukce Všechno vnitřní vybavení a zařízení nefunkční dožité. Napojení na inženýrské sítě Objekty jsou napojeny pouze na rozvody silnoproudu a vlastní zdroj vody. Administrativní část má pravděpodobně pouze jímku na vyvážení odpadních vod. V současnosti je školka osázená japonským topolem, který byl v zimě sklizen. Navrhovatel dražby se zavázal plantáž zrekultivovat, a to v období od doby konání dražby po doplacení ceny dosažené vydražením. Část pozemků v areálu administrativní části lze po asanaci UNIMO buněk rozparcelovat a prodat k rekreačním účelům. Jedná se o plochu 1516 m2. Většinu pozemků o rozloze 70 000 m2 včetně venkovních úprav lze využívat pouze jako zemědělské pozemky s možností využití pro podobné účely jako doposud – pěstební činnost pro lesní nebo ovocné stromky.Navrhovatel: WOOD CAPITAL s.r.o.


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/

Důležité Informace:


Nejnižší podání: 7.900.000, - Kč

Minimální příhoz: 20.000, - Kč

Dražební jistota: 1.000.000, - Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.