PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Provozní areál Jaroměřice nad Rokytnou

Detailní popis:

Jedná se o provozní objekt ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, ležící asi 12 km jižně od Třebíče. Ve městě je kompletní infrastruktura a rozšířená občanská vybavenost. Dopravní autobusové a vlakové napojení. Dražený areál se nachází v k.ú. Popovice nad Rokytnou asi 1,5 km od středu města po levé straně ulice Nádražní. Jedná se o areál bývalého výrobního družstva „Snaha Jihlava”, který se zabýval výrobou kožené galanterie. Po ukončení výroby sloužil do roku 2018 ke skladování produktů VD, následně byl odprodán a do dnešního dne je nevyužívaný. Původně objekt asi z 20. let minulého století přízemní po levé straně a v čele nádvoří, počátkem 70. let provedena přístavba dvoupodlažní části ze severní strany a nadstavba II. NP dvorní části. Na pozemku p.č. 325/3 je v KN nezapsaný přízemní objekt skladů v havarijním stavu. Pozemky o celkové výměře 11.092 m2.


Navrhovatel: ALFA insolvenční v.o.s.


Místo konání:
https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.